zobacz pozostałe aktualności

  Poprawa finansów miasta poprzez jego systematyczne oddłużanie
  Budowa studni głębinowych
  Wspieranie inicjatyw biznesowych na terenie miasta Dębicy mających na celu zwiększenie ilości miejsc pracy
  Poszerzenie granic administracyjnych miasta dla zapewnienia jego dalszego rozwoju
  Poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia w zakresie opieki ambulatoryjnej i szpitalnej
  Przejęcie przez miasto kosztów oświetlenia ulic na osiedlach spółdzielczych
    więcej
Projekt i wykonanie Atirius Soft - Dębica